Практически ортодонски курсове по Дисциплината "Алекзандър"

Директно и индиректно залепяне на брекети, лепене на пръстени и лигиране на дъги

Принцип 7 от Дисциплината "Алекзандър"

Проведи лечение, базирано на правилното позициониране на брекетите!

 

Правилното залепяне на брекетите и пръстените е една от най-важните стъпки за провеждането на едно успешно ортодонтско лечение.

 

Работа върху гипсов модел на реален пациент:

 • сепаратори
  • принип на действие
  • поставяне на сепаратори върху модел
 • пръстени
  • предимства и недостатъци
  • правила за позициониране на пръстени
  • ажустиране и залепяне на пръстени върху модел
 • брекети
  • правила за позициониране
  • особености при залепянето
  • директно залепяне на брекети върху модел
  • индиректно залепяне на брекети върху модел
 • ортодонтски дъги и лигиране
  • видове и последователност на дъгите
  • видове лигатури
  • поставяне на дъги и лигатури върху модел
Ортодонтски анализ, диагноза и план на лечение

Принцип 5 от Дисциплината "Алекзандър"

Планирай работата си, след това изпълни плана си!

 

Поставянето на брекети, пръстени и дъги не гарантира отличния краен резултат. За да бъде ортодонтското лечение успешно и за да има дългосрочна стабилност, е важно всички проблеми на пациента да се видят и анализират в самото начало, след което да се изработи ясен план за тяхното отстраняване.

 

Работа върху 8 реални пациента, представени чрез снимки и модели:

 • предварителен преглед
 • пълен ортодонтски преглед
  • анализ на ортодонтски модел
  • анализ на фотоснимки
  • анализ на телерентгенография
  • анализ на лице
 • изводи и цели на лечението
 • план на лечение
 • писмо за пациента с план на лечение
 • диагноза и план на лечение на собствен пациент
 • пълна документация - договори, декларации, писма, документи и др.
Лечение на клас 2 дълбока захапка при подрастващ пациент

Принцип 8 от Дисциплината "Алекзандър"

Използвай растежа, за да постигнеш предвидима ортопедична корекция!

 

Клас 2 дълбока захапка е един от най-честите проблеми в ортодонтската практика. Добрата новина е че, когато става въпрос за пациенти в активен растеж, с дисциплината „Алекзандър” е ясно как точно се лекуват тези случаи, така че да се постигнат отлични резултати – да се осъществи ортопедична корекция, постигайки клас 1 захапка, без да се вадят зъби; да се коригира дълбоката захапка, изправяйки кривата на Шпее; да се подредят зъбите и да се поставят в тяхната красива и дългосрочно стабилна позиция.

 

Работа върху типодонт Nissin:

 • клас 2 дълбока захапка - дефиниция
 • повдигане на захапка
 • фаза 1 от лечението
  • подреждане на зъбите и коригиране на ротациите
  • ажустиране на хеггер
  • начални дъги върху типодонт
 • фаза 2 от лечението
  • затваряне на пространства
  • стрипинг
  • междинни дъги върху типодонт
 • фаза 3 от лечението
  • поддържане на консолидацията
  • ортопедично действие на екстраоралните апарати
  • огъване на омега луп, крива на шпее и тай бек
  • последни дъги върху типодонт

 

Екстракционно лечение

Принцип 18 от Дисциплината "Алекзандър"

Вади зъби, когато е необходимо!

 

Когато планът на лечение изисква да се извадят зъби, е важно да се приложи прецизна механика за контролирано затваряне на екстракционните пространства с цел постигане на желаната захапка.

 

Работа върху типодонт Nissin:

 • правила за екстракционно лечение
 • специфика при залепяне на брекетите
 • фаза 1 от лечението
  • подреждане на зъбите и коригиране на ротациите
  • начални дъги върху типодонт
 • фаза 2 от лечението
  • начини за затваряне на екстракционните пространства
  • огъване на клоузинг луп
  • междинни дъги върху типодонт
 • Фаза 3 от лечението
  • поддържане на консолидацията
  • огъване на омега луп и тай бек
  • последни дъги върху типодонт

 

Лечение на клас 3 отворена захапка при подрастващ пациент

Принцип 8 от Дисциплината "Алекзандър"

Използвай растежа, за да постигнеш предвидима ортопедична корекция!

 

Клас 3 отворена захапка е често срещан проблем в ортодонтската практика. Добрата новина е че, когато става въпрос за пациенти в активен растеж, с дисциплината „Алекзандър” е ясно как точно се лекуват тези случаи, така че да се постигнат отлични резултати – да се осъществи ортопедична корекция, постигайки клас 1 захапка, без да се вадят зъби; да се коригира отворената захапка; да се подредят зъбите и да се поставят в тяхната красива и дългосрочно стабилна позиция.

 

Работа върху типодонт Nissin:

 • клас 3 отворена захапка - дефиниция
 • позициониране на брекетите и пръстени - специфика
 • фаза 1 от лечението
  • апарат за бърза експанзия
  • начални дъги върху типодонт
 • фаза 2 от лечението
  • ажустиране на лицева маска
  • затваряне на пространства
  • междинни дъги върху типодонт
 • фаза 3 от лечението
  • поддържане на консолидацията
  • ортопедично действие на екстраоралните апарати
  • огъване на омега луп
  • последни дъги върху типодонт
 • край на лечението
  • огъване на фиксиран ретайнер

Практически курсове

Теоретични курсове

Мнения на участници

Дисциплината „Алекзандър”

Системата „Алекзандър” е разработена от проф.  Уик Алекзандър от Арлингтън, Тексас, САЩ преди повече от 30 години. Тя е една от най-изпитаните, клинично доказани системи в ортодонтията. Уникалното при нея е, че дава на ортодонта пълен контрол при лечението и възможност да постави зъбите точно на желаното от него място. Това е изключително важно за постигането на красиви, бързи и стабилни резултати. проф. Уик Алекзандър

Системата "Алекзандър" дава:

 • Контрол при лечението
 • Изключителни резултати
 • Дългосрочна стaбилност
В своите учебници „Двайсетте принципа на дисциплината „Алекзандър”  и „Дългосрочна стабилност” проф. Алекзандър демонстрира не само успешно излекувани случаи, но и стабилност на резултатите, траещи десетки години (до 40 години) след лечение. Много малко са системите от брекети в света, които могат да се похвалят с доказателствата на дисциплината „Алекзандър”, позоваващи се на солидни данни (повече от 50 научни публикации) и на дългосрочно стабилни резултати.

Двайсетте принципа на дисциплината „Алекзандър” са:

 • Принцип 1: Усилие, равно на резултат!
 • Принцип 2: Няма дребни неща!
 • Принцип 3: Принципът „KISS” (Keep it simple, stupid) – Направи го по простия начин, глупчо!
 • Принцип 4: Определи си целите за стабилност!
 • Принцип 5: Планирай работата си, след това изпълни плана си!
 • Принцип 6: Използвай брекети със специфична прескрипция, за да постигнеш целите си!
 • Принцип 7: Проведи лечение, базирано на правилното позициониране на брекетите!
 • Принцип 8: Използвай растежа, за да постигнеш предвидима ортопедична корекция!
 • Принцип 9: Определи идеалната форма на дъгата!
 • Принцип 10: Следвай логичната последователност на дъгите!
 • Принцип 11: Събери пространствата между зъбите рано в лечението!
 • Принцип 12: Затегни последната дъга и я заключи, така че тя да придържа зъбите един към друг!
 • Принцип 13: Остави последните дъги достатъчно дълго време, за да си свършат работата!
 • Принцип 14: Нивелирай дъгите!
 • Принцип 15: Създай симетрия!
 • Принцип 16: Използвай междучелюстни ластици, за да напаснеш дъгите!
 • Принцип 17: Не вади зъби, когато е възможно!
 • Принцип 18: Вади зъби, когато е необходимо!
 • Принцип 19: Внимателно свали брекетите и постави ретайнери за подобряване на стабилността!
 • Принцип 20: Осигури си съдействието на пациента!

Регистрация и контакт

Искате да се запишете за курсовете? Това е много лесно! Изпратете ни контактни данни и ние ще се свържем с Вас, за да Ви дадем допълнителна информация.

Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас и ние ще Ви отговорим възможно най-бързо.

Този сайт използва бисквитки. Използвайки сайтът вие се съгласявате с условията ни.

Съгласен съм