Майсторски клас по дисциплината Алекзандър

Майсторски клас по дисциплината Алекзандър

Минали уебинари

На запис
08
юни
2021

Разглеждане на 5 случая:
Момиче на 9 г.: зъбен и скелетен клас 1, OJ -1, OB -3, предно кръстосана захапка, тясна горна челюст, тенденция за рецесия. Фаза1 на ранно лечение включва експанзия в горна челюст, брекети 2х4 и лицева маска.
Момче на 8 г.: зъбен и скелетен клас 1, OJ -2, OB -2, тенденция за отворена и обратна захапка, вредни навици - спане с отворена уста, инфантилно гълтане. Фаза 1 на ранно лечение включва функционален снемаем апарат, експанзия в горна челюст, брекети 2х4 и лицева маска. Проследяване 3 години след лечение.
Момче на 7 г.: зъбен и скелетен клас 3, OJ -2, OB -2, кръстосана захапка във фронта, клас 3 профил. Фаза 1 на ранно лечение включва функционален снемаем апарат, експанзия в горна челюст, брекети 2х4 и лицева маска. Фаза 2 на ранно лечение включва пълно ортодонтско лечение с брекети Alexander, втора експанзия в горна челюст, лицева маска, Carriere Motion Class 3.
Момче на 9 г.: зъбен и скелетен клас 3, OJ 2, OB 4, дълбока захапка, вреден навик, клас 3 профил. Фаза 1 на ранно лечение включва експанзия в горна челюст, брекети 2х4, лицева маска и упражнения за език. Фаза 2 на ранно лечение включва пълно ортодонтско лечение с брекети Alexander, втора експанзия в горна челюст и лицева маска.
Момиче на 8 г.: зъбен клас 1, скелетен клас 3, OJ 0, OB 0, ръбцова, кръстосана захапка, треми и диастеми, вредни навици - гризане на нокти, химикаи, неправилно положение на езика. Фаза 1 на ранно лечение включва експанция в горна челюст, брекети 2х4, лицева маска и упражнения за език. Проследяване 2 години след лечение.

Купете през Вашия профил
На запис
10
май
2021


Разглеждане на 4 случая:
Момиче на 11 г.: зъбен и скелетен клас 1, OJ 3, OB 4, дълбока захапка, зъби 65, 26 със задържан пробив, вероятност от задържан пробив на зъб 27, липсващ постоянен зъб 25, зъб 36 силно прораснал. Пълна безекстракционно лечение с брекети Alexander, включващо хирургично разкриване на зъб 26. След лечението са направени възстановявания с композит на горните и долни фронтални зъби. На мястото на зъб 25 е поставен имплант.
Момиче на 7 г.: зъбен клас 2, скелетен клас 1, OJ 6, OB 3, дълбока захапка, постоянен зъб 11 ретиниран и хоризонтално разположен, вреден навик – дишане през уста. Фаза1 на ранно лечение включва поставяне на снемаема пластинка за повдигане на захапката, брекети 2х4, комбиниран хедгер, лип бъмпер в долна челюст и упражнения за език. Зъб 11 е разкрит хирургично. Фаза 2 на ранно лечение включва пълно безекстракционно ортодонтско лечение с брекети Alexander и шиен хедгер. Проследяване 5 години след лечение.
Момиче на 16 г.: зъбен и скелетен клас 2, OJ 2, OB 4, ретиниран постоянен зъб 13, липса на място за зъб 13. Пълно безекстракционно ортодонтско лечение с брекети Alexander. Зъб 13 е хирургично разкрит. Проследяване 1 година след лечение.
Момиче на 17 г.: зъбен и скелетен клас 1, OJ 2, OB 4, ретинирани зъби 37 и 47. Пълно ортодонтско лечение с брекети Alexander с екстракции на зъби 37 и 47. Зъби 38 и 48 поникват на мястото на 37 и 47. Проследяване 7 години след лечение.


Купете през Вашия профил
На запис
13
апр
2021

Разглеждане на 5 случая:

• Жена на 30 г.: зъбен и скелетен клас 1, екстрахирани зъби 14 и 15, зъб 45 прорастнал. Сегментно лечение с брекети в долна челюст с цел нивелиране на редицата в участъка на зъб 45.
• Мъж на 35 г.
: зъбен клас 1 отдясно и зъбен клас 2 отляво, OJ 2, OB 1, зъб 11 фрактуриран. Сегментно лечение с брекети в горна челюст с цел екструдиране корена на зъб 11 и последващо възстановяване с коронка. Проследяване 3 години след лечение.
• Жена на 27 г.
: зъбен и скелетен клас 2, OJ 4, OB 2, зъб 34 дълбоко фрактуриран. Сегментно лечение с брекети в долна челюст с цел изтегляне на корена на зъб 34 и последващо възстановяване с коронка.
• Мъж на 43 г.
: зъбен клас 2 отдясно и зъбен клас 1 отляво,  OJ 4, OB 2, кръстосана захапка при зъби 26/36. Сегментно лечение с два пръстена и кръстосан ластик с цел корекция на кръстосаната захапка.
• Момиче на 12 г.
: зъбен и скелетен клас 2, OJ 2, OB 6, ретиниран зъб 23. Сегментно лечение с пръстен и бутон с цел изтегляне на зъб 23.
• Жена на 59 г.
: зъбен и скелетен клас 2, OJ 4, OB 5, дълбока захапка, струпване в долен фронт. Сегментно лечение в долна челюст с брекети с цел одреждане и шиниране на долни фронтални зъби.

Купете през Вашия профил
На запис
16
март
2021

Разглеждане на 3 случая:

Жена на 30 г.: зъбен и скелетен клас 1, OJ 0, OB 0, ръбцова и отворена захапка, тясна горна челюст, изместена горна средна линия 2 mm вдясно, кръстосана захапка при зъби 43/13 и 33/23, липсващ зъб 15. Пълно ортодонтско лечение с брекети Alexander с експанзия в горна челюст, с отваряне на пространство за зъбен имплант 15. Проследяване 6 години след лечение.
Жена на 37 г.: зъбен и скелетен клас 2, OJ 0, OB 0, 3 мм отклонение на горната средна линия, екстрахирани зъби – 26, 36, 46, наклонени зъби - 37, 38, 47, 48. Пълно ортодонтско лечение с брекети Alexander с екстракция на зъб 14. Проследяване 5 години след лечение.
Жена на 39 г.: зъбен клас 1 при моларите и зъбен клас 3 при кучешки, скелетен клас 2, OJ 1, OB 4, екстрахирани зъби 14 и 43, екстрахирани мъдреци 18, 28, 38, 48, лека асиметрия в долната трета на лицето, асиметрия в усмивката, болка в ТМС. Пълно ортодонтско лечение с брекети Alexander с екстракция на зъби 24 и 34.

Купете през Вашия профил
На запис
16
февр
2021

Разглеждане на 3 случая:

• Момче на 12 г.: зъбен и скелетен клас 2, OJ 12, OB 8, дълбока захапка, липсващ зъб 35, зъб 45 ретиниран. Пълно ортодонтско лечение с брекети Alexander и шиен хедгер.
• Момиче на 11 г.:
зъбен клас 2 и скелетен клас 1, OJ 5, OB 3, липсващи постоянни зъби 35 и 45. Пълно ортодонтско лечение с брекети Alexander и миниимпланти в долна челюст. Проследяване 2 години след лечение.
• Момиче на 14 г.:
зъбен и скелетен клас 2, OJ 4, OB 5, дълбока захапка,  анкилозиран зъб 85, липсващи зъби 45 и 38, зародишът на зъб 48 е силно завъртян лингвално. Пълно ортодонтско лечение с брекети Alexander и екстракция на зъби 15, 25 и 85. Проследяване 2 години след лечение.

Купете през Вашия профил
На запис
19
янy
2021

Разглеждане на 3 случая:
Момиче на 13 г.: зъбен клас вдясно – 2 при кучешки, 1 при молари, зъбен клас отляво – 1 при кучешки, 3 при молари, скелетен клас 1, OJ 2, OB 2, кръстосана захапка при зъби 22/32, 25/35, анкилоза при зъб 26. Пълно ортодонтско лечение с брекети Alexander, с експанзия в горна челюст, екстракция на зъби 15, 34, 44 и 26 и лицева маска.
Жена на 40 г.: зъбен клас 1 при молари и зъбен клас 2 при кучешки, скелетен клас 2, OJ 5, OB -7, отворена захапка, анкилозиран зъб 11. Пълно ортодонтско лечение с брекети Alexander и екстракция на зъби 14, 24, 34, 44 и 11. Последващо възстановително лечение и поставяне на зъбен имплант. Проследяване 1,5 години след лечение.
Жена на 31 г.:  зъбен и скелетен клас 1, OJ 1, OB 4, ретинирани зъби 13 и 23. Пълно ортодонтско лечение с брекети Alexander и автотрансплантацияна зъб 23. Последващо възстановително лечение. Проследяване 9 години след лечение.

Купете през Вашия профил
На запис
15
дек
2020

Разглеждане на 3 случая:
• Жена на 37 г.: зъбен клас 2, скелетен клас 3, OJ 2, OB 1, липсващи зъби 12, 22, екстрахиран зъб 45. Пълно ортодонтско лечение с брекети Alexander, отваряне на пространство за зъбен имплант 22. Последващо възстановително лечение. Проследяване 2 години след лечение.
• Жена на 23 г.:
зъбен и скелетен клас 2, OJ 3, OB 1, липсващи зъби 12 и 22. Сегментно лечение с брекети в горна челюст, отваряне на пространство за зъбни импланти 12 и 22. Проследяване 5 години след лечение.
• Мъж на 32 г.:
зъбен и скелетен клас 1, OJ 1, OB 6, дълбока захапка, липсващи зъби 12 и 22. Пълно ортодонтско лечение с брекети Alexander, отваряне на пространство за зъбни импланти 12 и 22.

Купете през Вашия профил
На запис
17
ноем
2020

Разглеждане на 4 случая:
Жена на 45 г.: зъбен клас 2, скелетен клас 1, OJ 5, OB 8, дълбока захапка, наличие на треми и диастема, множество извадени зъби, пародонтит с цялостно понижено ниво на костта. Пълно ортодонтско лечение с брекети Alexander и екстракция на зъб 15. Последващо възстановително лечение. Проследяване 6 години след лечение.
Жена на 60 г.: зъбен клас 3, скелетен клас 1, OJ 4, OB 4, силно струпани зъби, множество извадени зъби, понижено ниво на костта, горни фронтални зъби с изразена подвижност. Пълно ортодонтско лечение с брекети Alexander. Последващо възстановително лечение. Проследяване 9 години след лечение.
Жена на 35 г.: зъбен и скелетен клас 3, OJ 0, OB 0, ръбцова-травматична захапка, екстрахирани зъби 14, 24 и 35, цялостно отдръпната кост и наличие на костни джобове. Пълно ортодонтско лечение с брекети Alexander и екстракция на зъб 44. Последващо възстановително лечение.
Мъж на 52 г.: зъбен и скелетен клас 2, OJ 7, OB 7, дълбока захапка, екстрахирани 6ти и 7-ми зъби и всички долни зъби, импланти в долна челюст, цялостно отдръпване на костта. Сегментно ортодонтско лечение с брекети Radiance в горна челюст. Проследяване 1 година след лечение.

Купете през Вашия профил
На запис
20
окт
2020

Как да създадете и водите документация за лечението на пациента, която съответства на Вашата практика и подкрепя постигането на устойчиви клинични и финансови резултати?
•    Кои са документите, които са нужни в ортодонтското лечение?
•    Каква е ползата от тези документи за практиката и пациентите?
И как да я комуникираме коректно с пациента, за да изграждаме доверие с него?

Гост: Десислава Гайдарова

Пациент:

Жена на 26 г.: Зъбен и скелетен клас 2, OJ 4, OB 2, тясна горна челюст, изместена средна линия 3 мм. Пълно ортодонтско лечение с естетични брекети Radiance, експанзия в горна челюст, екстракция на зъб 14.

 

Купете през Вашия профил
На запис
06
окт
2020

В кои случаи започваме да лекуваме клас 2 проблемите във фаза 1?
Какъв е фокусът при ранните клас 2 лечения?
Какъв е принципът на лечението на клас 2 във фаза 1?

 

Пациенти:
•    момче на 8 г.: Зъбен и скелетен клас 2, OJ 8, OB 3. Лечението включва експанзия в горна челюст, брекети 2х4 и комбиниран хедгер.
•    момче на 7 г.: Зъбен и скелетен клас 2, OJ 3, OB -2, отворена захапка, вредни навици (дишане през уста и смучене на език). Лечението включва експанзия в горна челюст, брекети 2х4 и лип бъмпер.
•    момче на 9 г.: Зъбен клас 2, скелетен клас 1, OJ 7, OB 4, вреден навик (дишане през уста). Лечението включва експанзия в горна челюст, брекети 2х4 и комбиниран хедгер.

Купете през Вашия профил
На запис
29
септ
2020

Представяне на 2 случая:

момиче на 14 г.: зъбен клас 1 дясно, зъбен клас 2 ляво, скелетен клас 1, OJ 2, OB 4, липсващ зъб 12, кръстосана захапка при зъби 17/47, вреден навик – дишане през уста. Пълно ортодонтско лечение с брекети Alexander и екстракция на зъб 23. Проследяване 1 година след лечение.
момиче на 14 г.: зъбен и скелетен клас 2, OJ 2, OB 4, дъбока захапка, гингивална усмивка, изтрити зъби. Пълно ортодонтско лечение с брекети Alexander и експанзия в горна челюст. Последващо възстановитлено лечение.

Как прецизно да опишем диагнозата, плана на лечение и вариантите на лечение, за да защитите клиничната си работа и да създадете пълна прозрачност за пациента?
Кои са предизвикателствата в комуникацията с пациентите и как да ги преодолеете?

БОНУС - файл с изрази за писмо до пациента.

Купете през Вашия профил
На запис
08
септ
2020

Кога да използваме лип бъмпер?
Ефектът от лип бъмпер.
Техника за ажустиране на лип бъмпер.
Какви са инструкциите, които даваме на пациента и родителя?

 

Пациенти:
момче на 8 г.: Зъбен и скелетен клас 2, OJ 5, OB 4, дълбока захапка, вреден навик (прехапване на долна устна). Фаза I на лечението включва експанзия в горна челюст и лип бъмпер, Фаза II на ранно лечение - брекети в двете челюсти и хедгер с високо теглене.
момиче на 8 г.: Зъбен и скелетен клас 1, OJ 5, OB 0, вреден навик (смукане на език). Фаза I на лечение включва експанзия на горна челюст и лип бъмпер, Фаза II на ранно лечение няма.
момиче на 8 г.: Зъбен клас 2, скелетен клас 1, OJ 3, OB 4, вреден навик (дишане през уста). Фаза I на лечението включва експанзия в горна челюст, брекети 2х4 и лип бъмпер, Фаза II на ранно лечение няма.


Купете през Вашия профил
На запис
11
авг
2020

Представяне на 2 случая:
момиче на 10 г.: зъбен клас 2, скелетен клас 1, дълбока захапка, кръстосана захапка, задържан пробив на 13, 23, 33, опасност от рецесия. Пълно безекстракционно ортодонтско лечение с метални брекети Alexander .018 слот с апарат за бърза експанзия в горна челюст, лип бъмпер в долна челюст и шиен хедгер.
момиче на 11 г.: зъбен клас 2, скелетен клас 3. Пълно безекстракционно ортодонтско лечение с метални брекети Alexander .018 слот.

Как презентацията Ви подкрепя при: първичен преглед, представяне на план на лечение, в хода на лечението, в края на лечението?
Като инструмент:
•    да вдъхновите пациента да започне лечението
•    да се самоусъвършенствате и предоставяте все по-качествени лечения.

Гост: Теодора Стоичкова

Купете през Вашия профил
На запис
04
авг
2020

Представяне на 5 случая с различни проблеми и комбинация от проблеми: клас 1, клас 2, дълбока захапка, кръстосана захапка, тясна горна челюст, липса на място за постоянни зъби, рецесии.

Принцип на ранните лечения във Фаза 1 с експанзия и 2х4 брекети.
Кога е необходима експанзия?
Какви са инструкциите, които даваме на пациента и родителя?
Как съчетаваме експанзията с брекети 2х4 при ранните лечения?
Кога използваме брекети 2х4?

Купете през Вашия профил
На запис
14
юли
2020

Лечение на случай във Фаза 1 и Фаза 2:
момче на 8 г.: Зъбен и скелетен клас 2, OJ 4, OB 4, дълбока  захапка, вредни навици (прехапване на долна устна и подпъхване на език). Фаза I на ранно лечение включва функционален силиконов апарат, Фаза II на лечение – пълно ортодонтско лечение с метални брекетити Alexander в двете челюсти и хедгер с шиено теглене.
•    разглеждане на всички стъпки от лечението;
•    как са структурирани стъпките и документацията от лечението?

Защо да подреждаме пациентите и фотоснимките?

Каква е логиката на структуриране и наименоване на снимките?
Как това ви подкрепя при представяне пред прациента, в хода на лечението, при равносметка и самооценка.

Гост:
Теодора Стоичкова

 

Купете през Вашия профил
На запис
02
юли
2020

В кои случаи могат да се ползват функционални апарати?
Какъв ефект да очакваме с функционални апарати?
Избор на функционален апарат.
Какви видове функционални апарати ползваме в нашата практика?

 

Пациенти:
момиче на 9 г.: Зъбен и скелетен клас 2, OJ 3, OB 5, дълбока захапка. Фаза I на лечението включва функционален апарат Occlusoguide.
момиче на 5 г.: Зъбен и скелетен клас 1, OJ -1, OB 4, предна кръстосана захапка. Фаза I на лечението включва фукционален апарат YC3 Class III Shield в горна челюст.
момиче на 6 г.: Зъбен и скелетен клас 3, OJ -1, OB 2, обратна захапка. Фаза I на лечението включва фукционален апарат YC3 Class III Shield в горна челюст.
момиче на 6 г.: Зъбен и скелетен клас 3, OJ 0, OB 0, отворена захапка, вреден навик (дишане през уста). Фаза I на лечението включва фукционален апарат YC3 Class III Shield в горна челюст.
момиче на 7 г.: Зъбен и скелетен клас 2, OJ 4, OB 4, дълбока захапка, изместена средна линия. Фаза I на лечението включва пластинка и фукционален апарат Occlusoguide.
момиче на 9 г.: Зъбен и скелетен клас 1, OJ 2, OB 5, дълбока захапка. Фаза I на лечението включва фукционален апарат Occlusoguide.
момче на 5 г.: Зъбен клас 1 и скелетен клас 2, OJ 1, OB 1, странична кръстосана захапка. Фаза I на лечението включва фукционален апарат Occlusoguide.

Купете през Вашия профил
На запис
23
юни
2020

Какъв е смисълът снимките на пациентите да бъдат обработени?
Защо се ползват и архивират CR2 формат на снимките?
Правила и техника за обработка на снимките.

Гост: Теодора Стоичкова

Пациент:

Момиче на 13 г.: зъбен и скелетен клас 3, OJ -1, OB 2, обратна захапка, екстрахирани горни първи премолари. Пълно ортодонтско лечение с метални брекети  Orthos .022 слот, включващо експанзия в горна челюст, екстракция на долни първи премолари и фейсмаска.

Купете през Вашия профил
На запис
09
юни
2020

Какво е действието на дъгата с крива на Шпее в горна и долна зъбна редица?
Каква е разликата в действието на дъгата с крива на Шпее при деца и възрастни?
В кои случаи правим крива на Шпее?
Разлики в действието на дъгата с крива на Шпее при кръгли и четвъртити дъги.

 

Пациент:

Жена на 27 г.: зъбен клас 1 отдясно, зъбен клас 2 отляво, скелетен клас 2, OJ 4, OB 5, дълбока захапка, изместена средна линия, силно изразена крива на Шпее. Пълно безекстракционно ортодонтско лечение с метални брекети Alexander .018 слот.

Купете през Вашия профил
На запис
26
май
2020

Какъв е смисълът на фотодокументацията?
Кой е правилният протокол за водене на фотодокументация?
Необходими условия и инструменти за снимане:
•    Фотоапарати, светкавици и аксесоари
•    Осветление
•    Огледала, контрастьори и усторазтворители
Изисквания за екстраорални и интраорални фотоснимки.

Пациент:

Момиче на 15 г.: Зъбен и скелетен клас 2, OJ 7, OB 4, изместена средна линия. Пълно ортодонтско лечение с метални брекети Alexander .018 слот с екстракция на горни втори премолари и последващи възстановителни лечения.

Купете през Вашия профил
На запис
12
май
2020

Как ефективно да попълваме папката на пациента:
•    диагноза и план на лечение;
•    извършени и предстоящи процедури;
•    управление на графика на посещенията;
•    проследяване на оралната хигиена и съдействието на пациента.
Как да имаме цялостен поглед и яснота върху всеки един детайл в входа на лечението?

 

Пациент:

Момче на 12 г.: Зъбен клас 1 при моларите, зъбен клас 2 при кучешките, скелетен клас 2, OJ 7, OB 4, кръстосани зъби 26/36, вредни навици (подпъхване на език, дишане през уста). Пълно безекстракционно ортодонтско лечение с метални брекети Alexander .018 слот, включващо експанзия в горна челюст и комбиниран хедгер.

Купете през Вашия профил
На запис
05
май
2020

Тема №5 от общо 5 уебинара относно екстракционните ортодонтски лечения според дисциплината “Алекзандър”(съкрт. от англ. AD)*

 

Пациенти:
жена на 21 г.: Зъбен клас 1 и скелетен клас 3, OJ 1, OB 4, висока степен на флуроза на всички зъби, тежко струпване на зъби в горна и долна челюст, кръстосани зъби 11/41 и 12/42, екстрахиран зъб 46. Пълно ортодонтско лечение с метални брекети Alexander .018 слот с експанзия в горна челюст, екстракция на долен ляв първи молар 36, 2 мини импланта и последващо възстановително лечение с фасети в горна челюст.
момче на 11 г.: Зъбен и скелетен клас 2, OJ 2, OB 3, зъб 15 ретиниран, вреден навик (подпъхване на език). Пълно безекстракционно ортодонтско лечение (Фаза 2) с метални брекети Alexander .018 слот, включващо екстракция на горен десен втори премолар 15, 1 мини имплант и шиен хедгер.

Купете през Вашия профил
На запис
28
апр
2020

Тема №4 от общо 5 уебинара относно екстракционните ортодонтски лечения според дисциплината “Алекзандър”(съкрт. от англ. AD)*

Пациенти:
жена на 35 г.: Зъбен и скелетен клас 1, OJ 3, OB 2, тежко струпване на зъби в горна и долна челюст, изместена средна линия. Пълно ортодонтско лечение с метални брекети Alexander .018 слот с екстракция на долен ляв първи резец 31.
момиче на 15 г.: Зъбен клас 1 и скелетен клас 3, OJ 1, OB 1, странична кръстосана запапка, изместена средна линия. Пълно ортодонтско лечение с метални брекети  Damon 2 .022 слот, поставени чрез индиректен метод, екстракция на долни първи молари 36 и 46 и последващи композитни възстановявания в горен фронт.Купете през Вашия профил
На запис
21
апр
2020

Тема №3 от общо 5 уебинара относно екстракционните ортодонтски лечения според дисциплината “Алекзандър”(съкрт. от англ. AD)*

Пациенти:
жена на 19 г.: Зъбен клас 1 отдясно, зъбен клас 3 отляво и скелетен клас 3, OJ -1, OB 0, изместена средна линия. Пълно ортодонтско лечение с метални брекети Alexander .018 слот с екстракция на долен ляв първи премолар 34.
жена на 26 г.: Зъбен и скелетен клас 3, OJ 1, OB 2, кръстосани зъби 13/44 и 22/33, зъб 22 с асимптоматични периапикални изменения. Пълно ортодонтско лечение с метални брекети Alexander .018 слот с екстракция на долни първи премолари 34 и 44 и последващи възстановителни дентални лечения.

Купете през Вашия профил
На запис
14
апр
2020

Тема №2 от общо 5 уебинара относно екстракционните ортодонтски лечения според дисциплината “Алекзандър”(съкрт. от англ. AD)*

Пациенти:
жена на 37 г.: Зъбен и скелетен клас 2, OJ 3, OB 5, дълбока захапка, изместена средна линия. Пълно ортодонтско лечение със сапфирени брекети Radiance .022 слот в горна челюст и метални брекети Alexander .018 слот в долна челюст с екстракция на горни първи премолари 14 и 24.
жена на 24 г.: Зъбен клас 1 отдясно и зъбен клас 2 отляво и скелетен клас 2, OJ 7, OB 5. Пълно ортодонтско лечение с метални брекети Alexander .018 слот с екстракция на горен първи десен премолар 14.


Купете през Вашия профил
На запис
07
апр
2020

Тема №1 от общо 5 уебинара относно екстракционните ортодонтски лечения според дисциплината “Алекзандър”(съкрт. от англ. AD)*

Пациенти:
момиче на 8 г.: Зъбен и скелетен клас 2, OJ 10, OB 4, дълбока захапка. Фаза 1 на ранно лечение включва разширение на горна челюст, брекети 2х4, лип бъмпер и хедгер с високо теглене. Преди започване на Фаза 2, момичето е на 11 г., зъбен и скелетен клас 2, OJ 7, OB 5. Лечението във Фаза 2 на ранно лечение включва метални брекети Alexander .018 слот, комбиниран хедгер и екстракция на горни втори премолари.
момче на 16 г.: Зъбен клас 1 и скелетен клас 2, OJ , OB 5, бипротрузия. Пълно ортодонтско лечение с метални брекети Alexander .018 слот с екстракция на горни и долни първи премолари – 14, 24, 34 и 44.
жена на 24 г.: Зъбен и скелетин слад 2, OJ 5, OB 3. Пълно ортодонтско лечение с метални брекети Alexander .018 слот с екстракция на горни втори премолари  - 15 и 25.

Купете през Вашия профил

За контакт

Искате да се запишете за курсовете?
Това е много лесно! Изпратете ни контактни данни и ние ще се свържем с Вас, за да Ви дадем допълнителна информация.

Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас и ние ще Ви отговорим възможно най-бързо.

Този сайт използва бисквитки за по-добро сърфиране. Повече за Поверителност на личните данни и използването на бисквитки.

Съгласен съм