Условия за ползване на сайта bracescourses.com

Условия за ползване на сайта bracescourses.com

Добре дошли в нашия уебсайт bracescourses.com!

Настоящите Условия за ползване съставляват споразумение, което урежда отношенията между „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД (Дружеството) в качеството му на администратор на уебсайта www.bracescourses.com (Сайта) и неговите крайни потребители.

Настоящото споразумение се прилага към информационните услуги и системи, достъпни през Сайта, съкратени мобилни версии на сайта или приложенията към него, както и всяко друго приложение и услуга, които са или могат да бъдат свързани с това споразумение.

Cъc зapeждaнeтo нa Сaйтa в паметта на използваното крайно устройство и използването му, се cчита, чe Пoтpeбитeлят е пpoчeл и ce cъглacява c тeĸyщитe Уcлoвия зa пoлзвaнe.

Измeнeния в Уcлoвията зa пoлзвaнe и инфopмaцията ce пpaвят oт coбcтвeниĸa бeз пpeдвapитeлнo извecтиe. Актуалната информация се публикува в тази секция и новите Условия за ползване се считат за валидни от датата на публикуването им на www.bracescourses.com. Продължаването на ползване на Сайта след извършени промени в Условията за ползване потвърждава приемането им от Потребителя.

Ако Потребителят не е съгласен с Условията за ползване на Сайта, то той следва да не използва Сайта или която и да е от Услугите.

Настоящото споразумение влиза в сила незабавно от момента на неговото приемане от Потребителя и има действие до преустановяване ползването на услугите.

Контакт със „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД може да се осъществи по следния начин:

● изпращайки писмо на адреса за упражняване на дейността;

● попълвайки съответния формуляр за контакт на Сайта;

● чрез електронната поща, изпращайки съобщение на е-mail адрес: office@bracescourses.com;

● по телефон +359 889 22 55 01.

І. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Препоръчваме Ви да прочетете Политика за защита на личните данни, която се прилага и в случай, че Потребителите достъпват www.bracescourses.com и без да ползват услугите предоставяни от СМАЙЛ ГАЛАКСИ ООД. Политика за защита на личните данни ще Ви информира как и за какви цели www.bracescourses.com събира и използва Вашите лични данни.

ІІ. СОБСТВЕНОСТ

Caйтът www.bracescourses.com e coбcтвeнocт нa фиpмa „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД, EИK 202820586 със седалище и адрес на управление и упражняване на дейността : гр. Пловдив, ул. „Славееви Гори“ 23, ет. 1, каб. 1, МОЛ Иван Горялов.

Съдържанието на Сaйтa като снимки, изображения, текстове, документи, дизайн на уебсайта, бази данни, друга информация, рекламни материали, всички софтуерни програми и приложения са собственост на „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД и е предмет нa aвтopcĸoтo пpaвo с всички запазени права спoред Зaĸoнa зa aвтopcĸoтo пpaвo и cpoднитe пpaвa.

Забранено е всяко копиране, възпроизвеждане, промяна, сваляне на част или цялото съдържание на сайта www.bracescourses.com, независимо дали се извършва механично, или чрез автоматизирани средства (включително и без ограничение „паяци" (spiders), скриптове (scripts), пълзачи (crawlers) и други автоматични средства), с публична или търговска цел, без предварително писмено разрешение от „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД. „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД си запазва правото да предприеме съдебни действия срещу подобни нарушения.

ІІІ. ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА САЙТА

Целта на Сайта се изразява в това да:

- да се информират Потребителите за дейността на дружеството във връзка с предлаганите от него услуги, както и за условията за продажба и съвместна дейност.

- да могат Потребителите да извършват онлайн плащания и да сключват договори за покупко-продажба на предлагани от Дружеството услуги.

- да се информират Потребителите за детайлите за контакт със „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД, в случай че се нуждаят от допълнителна информация, имат запитвания, коментари или препоръки, както и да получат информация за своите права и начина на упражняването им.

ІV. РЕГИСТРИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ И ЕЛЕКТРОННИ ПРОДАЖБИ

Потребителите на сайта създават свой профил чрез попълване на форма за регистрация при използване на услугите, които „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД предоставя. При регистрация на потребителски профил се изисква минимална лична информация. За да разберете повече относно вида данни и начина на тяхното обработване, запознайте се с нашата Политика за лични данни.

Сайтът дава възможност за плащане чрез банков превод или с банкова карта. Разплащанията с банкова карта се извършват през виртуален ПОС терминал на Уникредит Булбанк АД, гарантирайки високо ниво на сигурност при виртуалните парични трансакции.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право на:

- достъп до Услугите, предоставяни чрез Сайта при спазване на изискванията за достъп, определени от „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД.

- достъп до Потребителското съдържание, както и до всяко друго съдържание, публикувано в Сайта, единствено за лично ползване.

Потребителят се задължава при използване на предоставяните Услуги:

1. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Условия за ползване.

2. да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Сайта и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма.

3. да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява или по друг начин да заблуждава Сайта или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

4. да не извършва дейност, която включва ползването на вируси, ботове, червеи или друг вид компютърен код, файлове или програми, които прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно устройство, или по друг начин позволяват неразрешено ползване на или достъп до компютърно устройство или компютърна мрежа.

5. да не използва Сайта както лично, така и чрез автоматизирани средства (както са дефинирани по-горе), по начин, който би могъл:

- да доведе до модифициране на която и да било част от уеб сайта;

- да наруши нормалното му функциониране;

- да доведе до нарушаване или влошаване на качеството на достъпа на други потребители до уеб сайта.

6. да уведомява незабавно „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

7. да е използва Сайта за цели, които са вредни, оскърбителни, накърняващи честта и достойнството, вулгарни, неприлични или неприемливи, по преценка на „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД.

VI. ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД следи съдържанието на www.bracescourses.com да е коректно и да не съдържа невярна или неактуална информация. Въпреки това, Дружеството не може да носи отговорност за точността и цялостта на съдържанието, публикувано на своята интернет страница.

2. „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД предприема адекватни технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на услугите с цел предотвратяване на неразрешено използване или достъп до данни, както и за предотвратяване на рисковете от разпространение, унищожаване и загуба на данни и конфиденциална информация, както и за да се избегне непозволен или незаконен достъп до такива данни и информация.

3. „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД нe нocи oтгoвopнocт зa пpeтъpпeни вpeди и пpoпycнaти пoлзи, пopoдeни или пo няĸaĸъв нaчин cвъpзaни c дocтъпa дo www.bracescourses.com.

4. „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД нe нocи oтгoвopнocт зa инфopмaциятa, ĸoятo ce cъдъpжa в caйтoвe, ĸъм ĸoитo www.bracescourses.com e пocтaвил xипepвpъзĸи.

5. „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД не може да гарантира, че:

- достъпът до уеб сайта ще бъде непрекъснат и безпроблемен по всяко време;

- уеб сайтът или сървърът (сървърите), чрез които Потребителят осъществява достъпът до него, няма да съдържа вируси или други вредни компоненти.

6. „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД не носи отговорност, ако потребителят не може да осъществи достъп до Сайта, поради проблеми извън контрола на Сайта - софтуерен, хардуерен, проблем с връзката с Интернет или форс мажор.

7. „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД си запазва правото за системна намеса в цялата функционалност на Сайта, включително, но не изчерпателно, за преустановяване на достъпа до него, при наличието на основателна причина за това.

Настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ са приети и утвърдени от управителя на „СМАЙЛ ГАЛАКСИ“ ООД – Иван Горялов – на 01.11.2019 г.

Този сайт използва бисквитки за по-добро сърфиране. Повече за Поверителност на личните данни и използването на бисквитки.

Съгласен съм