Биомеханика при сложни случаи д-р Роберто Чиарлантини

За курса

Този курс включва теоретично обучение, представяне на клинични случаи, демонстрации на типодонти и практически упражнения. Всеки лекционен сегмент се състои от теоретично въведение и последваща практическа сесия. В края на трите практически дни участниците ще могат да правят чупки и да огъват дъги, по начин, по който ще им позволи ефективно нивелиране на неправилно разположени зъби, особено в сложни ортодонтски случаи, и ще съумяват да управляват правилно биомеханика със скелетни опори.

Практика

Работа върху пластмасови типодонти, осигурени от д-р Чиарлантини с предварително залепени брекети.

Изискване

Този курс е ексклузивно и само за последователите на Дисциплината Алекзандър, преминали Ниво 2 Диагноза и план на лечение и поне едно ниво с работа върху типодонт (Ниво 3, 4, 5 и/или 6).
Всеки записал се участник ще получи в профила си подробен списък за необходимите инструменти, които трябва да носи за работата си по време на курса.

Пример за сложни ортодонтски случаи

Случаи с:
• ретинирани канини
• транспозиции
• асиметрия
• интрузия на резци и молари
• изправяне на корени на канини и премолари
• големи отротирвания на зъби
• медиализация и дистализация на задни зъби
• корпосно преместване на резци напред или назад
• корекция на палатиналния торк на корен на ектопичен зъб
• изправяне на молари с и без интрузия
• затваряне на екстракционни пространства с преместване на зъби в блок
• и други трудни ситуации.

 
 

д-р Роберто Чиарлантини
Италия

 
Роберто Чиарлантини е роден в Реканати, Италия, през 1964 г. и завършва дентална медицина с отличие в Болоня през 1989 г.
Получава специалност „Ортодонтия“ в Орхус, Дания, под ръководството на проф. д-р Бирте Мелсън.
Член е на Европейското ортодонтско общество, Италианското ортодонтско общество, Италианското общество по биомеханика и сегментна ортодонтия и Асоциацията по лингвална ортодонтия.
 • Лектор е в Италия и чужбина (Тайланд, Англия, Дания, Австралия, Бали, САЩ, Йордания, Австрия, Румъния и др.), като през 2020 г. е лектор на Американската ортодонтска асоциация.
 • Публикува статии в международни ортодонтски списания, от които: American Journal of Othodontcs, Journal of Clinical Orthodontics, European Archive of Pediatric Dentistry. От 2018 г. насам е в Списъка с референтни статии, препоръчани от Американския борд на ортодонтите към практикуващите ортодонти (https://www.americanboardortho.com/media/5508/2022-abo-reading-list.pdf).
 • Награждаван е от Италианското ортодонтско общество през 2016 г. за „Най-добра ортодонтска клинична комуникация“ и пред 2012 г. е финалист за наградата на Young Chel Park по време на Световната имплантологично-ортодонтска конференция в Сидни, Австралия.
 • Основните области на фокус и интерес са биомеханика, скелетни опори, интердисциплинарни лечения и лингвална ортодонтия (Incognito TM и Alias TM).
 • Практикува ортодонтия в частната си клиника в Реканати, Италия от 1991 г. насам.
 • Повече за лектора можете да намерите на уебстраницата на денталната му практика www.studiociarlantini.it

  Прочети повечеЗатвори

Програма

 • Биомеханика с д-р Роберто Чиарлантини
  продължителност практика теория лектор
 • 26-28 май 2023 г.
  3
  дни
  - - д-р Роберто Чиарлантини

Програма първи ден

09:00 – 13:00

11:30 - 12:00
Кафе пауза и закуска
Обосновка на механиката на непрекъснатата спрямо сегментната дъга, 3D визуални лечебни цели (VTO), оклузограма и виртуален set-up. Центрове на съпротивление на зъбите. Приложение на единична сила. Сила и моменти. Статично определени и неопределени системи. Съотношение момент-сила и прогнозиране на ортодонтското движение на зъбите. Разглеждане на сложни случаи.
Скелетни опори – история, индикации, противопоказания, места и техника на поставяне, протокол след поставяне, протокол за нотоварване на опората, сваляне на мини импланти, заздравителен процес. Усложнения, неуспехи, свързани с поставени мини импланти, свързани с пациента, свързани с доктора. Дирекна скелетна опора в сравнение с индиректна.

13:00 – 14:00Обяд
14:00 – 19:3017:00 - 17:30
Кафе пауза
Странични ефекти на правите дъги. 6-те геометрии по Бърстон. „Бокс лупове“ – ефективно устройство за извършване на трудни вертикални корекции. Двоен бокс луп.
Практическа част:
Бокс лупове за отротирване (две конфигурации), бокс лупове за корекция на наклон, бокс лупове за интрузия/екструзия, двоен бокс луп.

Програма втори ден

09:00 – 13:00

11:30 - 12:00
Кафе пауза и закуска
Силово рамо (power arm) и неговото ограчениe. Индж (hinge) механика: медиализиране, дистализиране и интрузия на задни зъби. Пружинки за корекция на транспозиция (медиализиране на кучешки зъби).
Силово рамо (power arm), индж осова конструкция, пружина за транспозиция или медиализиране на кучешки зъби, пружина за изправяне на премолари.

13:00 – 14:00Обяд
14:00 – 19:3017:00 - 17:30
Кафе пауза
Кантилевъри – прави, логаритмични и L– образно оформяне. Интрузиращи дъги. Скосена пружина за корекция на канта на оклузална равнина. Сегментна дъга за интрузия на задни зъби.
Практическа част:
Кантилевъри – прави, логаритмични и L – образно оформяне. Интрузиращи дъги. Скосена пружина за корекция на кант на оклузална равнина. Сегментна дъга за интрузия на задни зъби.

Програма трети ден

09:00 – 13:00

11:30 - 12:00
Кафе пауза и закуска
Дъга с положителен и отрицателен торк. Сегментна дъга за нормална, обратна и реципрочна торк корекция.
Практическа част:
Дъга с положителен и отрицателен торк. Сегментна дъга за корекция на торк. Сегментна дъга за реципрочна корекция на торка.
V– образни чупки в непрекъсната дъга. Изправяне на молари с алфа-бета пружини. Медиално движение на корените на зъбите и интрузия на молари по време на изправянето. Сегментна дъга при ретиниран долен втори молар.
Практическа част:
Алфа-бета пружина с различна активация. Сегментна дъга при дистализиране короната на долен втори молар.

13:00 – 14:00Обяд
14:00 – 19:30
17:00 - 17:30
Кафе пауза
Затваряне на екстракционни пространства. Сегментна дъга с Т - луп за ретракция на канини.
Оформане на Т - луп на дъга за ретракция на резци или  предни зъби в блок.
Практическа част:
Оформане на Т - луп на сегментна дъга за ретракция на канини. Оформане на Т - луп на дъга за ретракция на резци или  предни зъби в блок.

Адрес

хотел SPS, ет. 4, зала Виена
Пловдив, бул. Освобождение № 3
тел: +359 32 659 111 - рецепция
моб: +359 886 649 225 - рецепция

http://hotelspsplovdiv.com

 

Този сайт използва бисквитки за по-добро сърфиране. Повече за Поверителност на личните данни и използването на бисквитки.

Съгласен съм