Практически курс - „Лечение на клас 2 дълбока захапка при подрастващ пациент, съобразено с принципите на дисциплината Алекзандър”

типодонт клас 2

Клас 2 дълбока захапка е един от най-честите проблеми в ортодонтската практика. Добрата новина е че когато става въпрос за пациент в активен растеж, с дисциплината „Алекзандър” знаем как точно да лекуваме тези случаи, така че да постигнем отлични резултати – да осъществим ортопедична корекция, постигайки типодонтиклас 1 захапка, без да вадим зъби; да коригираме дълбоката захапка, изправяйки кривата на Шпее; да подредим зъбите и да ги поставим в тяхната красива и дългосрочно стабилна позиция. Техниките, представени в този курс са едни от най-ефективните и доказали се във времето начини за лечение на подрастващи пациенти с клас 2 дълбока захапка. Стабилността на постигнатите резултати, до 40 години след лечение, са представени от проф. Алекзандър в неговия последен учебник „Дългосрочна стабилност” (Long-Term Stability).

типодонт клас 2Целта за участниците в този практически курс е:

 • да упражнят правилата за залепяне на брекети и пръстени при клас 2 дълбока захапка;
 • да се научат да нагласят хедгер с цел да го използват като ортопедичен апарат;
 • да видят как действат дъгите в горна и долна челюст и да знаят тяхната последователност при клас 2 случаи;
 • да се научат да огъват омега-луп, криви на Шпее и да правят тай-бек;
 • да се научат да използват тамплета на LTS дъгите, за да оформят по него последните дъги и да ги закаляват с ток;
 • да се научат да използват различни видове междучелюстни ластици в различни етапи от лечението;
 • да разберат как да завършат лечението чрез подходящо срязване на дъгите и поставянето на завършващи ластици;
 • да могат да планират правилната ретенция.

Този курс няма за цел да учи как се залепят пръстени и брекети. Препоръчително е участникът да е преминал практическия курс на д-р Горялов ДИРЕКТНО И ИНДИРЕКТНО ЗАЛЕПЯНЕ НА БРЕКЕТИ, ЛЕПЕНЕ НА ПРЪСТЕНИ И ЛИГИРАНЕ НА ДЪГИ или да има опит с лепенето на брекети и пръстени.

По време на курса на всеки участник ще му бъде осигурен специален типодонт, върху който ще пресъздаде максимално реалистично всички етапи на ортодонтското лечение. Ще му бъдат осигурени комплект метални брекети „Алекзандър”, пръстени, лепило, дъги, хедгер, лигатури, верижки, междучелюстни ластици и фотополимеризиращи лампи.

Записване: 0889 41 04 42
                    e-mail: ivang@usmivki.com

Програма

 • Ниво III
  продължителност практика теория лектор
 • 26 – 28 октомври 2012 г.
  3
  дни
  20
  часа
  4
  часа
  д-р Иван Горялов

Програма първи ден

08:00 – 13:00Теоретична част
- Презентиране на лечение на подрастващ пациент с клас 2 дълбока захапка с цел
запознаване с принципите на лечение
Практическа част - работа с типодонт
- Залепяне на пръстени и брекети в горна челюст
13:00 – 14:00Обяд
14:00 – 18:00Практическа част - работа с типодонт
- Нагласяне на екстраорален апарат, хедгер
- Поставяне на начални и междинни дъги в горна челюст

Програма втори ден

08:00 – 13:00Теоретична част
- Запознаване с ефекта от правенето на омега-луп, криви на Шпее, тай-бек на
последните дъги и закаляването им с ток
Практическа част - работа с типодонт
- Огъване на омега луп и крива на Шпее в последна дъга, поставянето й в горна челюст и
заключването й с тай-бек
13:00 – 14:00Обяд
14:00 – 18:00Практическа част - работа с типодонт
- Залепяне на пръстени и брекети в долна челюст
- Поставяне на начални и междинни дъги в долна челюст

Програма трети ден

08:00 – 13:00Практическа част - работа с типодонт
- Огъване на омега луп и обратна крива на Шпее в последна дъга, поставянето й в долна челюст
и заключването й с тай-бек
13:00 – 14:00Обяд
14:00 – 18:00Теоретична част
- Принцип на действие на междучелюстни ластици и ластици за средна линия
Практическа част - работа с типодонт
- Поставяне на междучелюстни ластици и ластици за средна линия
Теоретична част
- Начини на срязване на дъгите и принцип на действие на завършващите ластици
Практическа част - работа с типодонт
- Срязване на дъги и поставяне на завършващи ластици
Теоретична част
- Планиране на ретенция в горна и долна челюст

Цена

1400 лева до 27.09.2012 г. (до тази дата няма да се начислява ДДС върху сумата от 1400 лева)
1680 лева с ДДС след 28.09.2012 г. (след тази дата трябва да се начисли ДДС върху сумата от 1400 лева)
1980 лева с ДДС след 17.10.2012 г.

Банкова сметка за превод на суми:
„СМАЙЛ ГАЛАКСИ” ООД
ПроКредит Банк АД
гр. Пловдив, клон 1
IBAN BG48 PRCB 9230 1036 6909 10
BIC PRCBBGSF

Адрес

Пловдив, ул. Георги Войтех 2, хотел Реал - www.real-hotel.com

Този сайт използва бисквитки. Използвайки сайтa, вие се съгласявате с условията ни.

Съгласен съм